Zonneboilers

Een zonnecollector produceert warm water dat bewaard wordt in een voorraadvat. Zonne-energie is niet zo intens, dus als je even veel warm water als normaal wil, dan moet je zonneboiler dubbel zo groot zijn dan een gewone boiler. In ons land is naverwarming onontbeerlijk.

Standaard onderdelen

De volledige standaarduitrusting van een waterverwarmer die door zonne-energie wordt gevoed bestaat uit:

  • Een zonnepaneel dat zoveel mogelijk pal naar het zuiden moet gericht zijn in een hoek van 45°. Desondanks is vastgesteld dat een afwijking van enkele graden van deze optimale hoek maar een heel kleine invloed heeft op het geheel.
  • De warmtegeleidende vloeistof die in de zonnepanelen stroomt. Die bestaat uit tyfycor, een vloeistof die tegen vorst en warmte kan. Daar de vloeistof niet kan bevriezen, is er ook bij winterse temperaturen en zonnestralen, produktie van gratis warm water mogelijk. Ze stroomt in een gesloten kring en brengt de warmte van de panelen over naar het water van de boiler via een warmtewisselaar. 
  • Een gemengde boiler met mogelijkheid tot het opwarmen van extra warm water, aangesloten op de verwarmingsketel, warmtepomp, warmtepompboiler of andere externe warmtebron. Omdat de opgevangen zonnewarmte sterk zal verschillen van dag tot dag, is het meestal onmogelijk het sanitair water uitsluitend te verwarmen met de zonne-energie. Daarvoor zou je een veel te krachtige installatie moeten hebben voor de rest van het jaar. Denk dus niet dat je het kunt stellen zonder een tweede warmtebron, zelfs wanneer je een aanzienlijke hoeveelheid panelen op het dak plaatst.
  • Een expansievat dat de uitzetting moet opvangen.
  • Een circulatiepomp.
  • Een elektronische regeling om de circulatiepomp te doen stoppen wanneer de temperatuur van het paneel lager is dan die van het water, om te vermijden dat de boiler ‘s nachts gaat afkoelen. Deze regeling kan ook de bijkomende verwarming in werking stellen en oververhitting in de zomer voorkomen (de temperatuur in het paneel kan tot 150 °C oplopen).

Partners