Vloerverwarming

Zoals elk systeem heeft ook vloerverwarming voor- en nadelen. Hier krijg je wat meer uitleg over de factoren waarmee je rekening moet houden om de pro’s en contra’s af te wegen voor jouw woning.

De voordelen

 • Vloerverwarming werkt zonder zichtbare verwarmingselementen. Zo heb je meer plaats en kun je alle muren in huis gebruiken, zelfs de steunmuren onder de ramen.
 • De warmte die vloerverwarming afgeeft (100% stralingswarmte), komt de relatieve luchtvochtigheid in de kamer ten goede.
 • Het grote stralingsoppervlak verzekert een aangename, uniform verdeelde warmte.
 • Er is geen tocht of luchtcirculatie.
 • Vloerverwarming vergt minder energie omdat de ketel geen erg hoge temperaturen moet afleveren. De lage temperaturen vertalen zich in een uitstekend rendement. Het systeem verbruikt ongeveer 20% minder energie voor verwarming.
 • Het systeem vraagt geen onderhoud. Er komt geen stof vrij.
 • In de zomer kun je koud water door de verwarmingsleidingen laten lopen om een koeleffect te verkrijgen.
 • De omgevingstemperatuur kan 2 °C lager liggen voor hetzelfde comfortgevoel.
 • Er gaat minder warmte verloren.
 • Het systeem is te combineren met zonne-energie of een warmtepomp.

De nadelen

 • Vloerverwarming is moeilijk te installeren in bestaande woningen door de dikte van de vloer. Er bestaan 'droog'systemen met een geringere opbouwhoogte, die eventueel kunnen geplaatst worden op een bestaande vloer, maar de kostprijs hiervan ligt wel hoger.
 • De opwarming verloopt trager en dat is een nadeel voor mensen met een onregelmatige dagindeling, bij nieuwbouwwoningen is het evenwel zuiniger de vloerverwarming 24/24h te laten werken.
 • Het systeem is niet voor alle vloerbedekkingen geschikt. Naargelang de vloerbedekking wordt de warmte beter of minder goed verdeeld. Vasttapijt en isolerende vloeren als parket zijn minder geschikt voor vloerverwarming, maar sluiten het evenwel niet uit. 
 • Het systeem is moeilijk aan te passen wanneer men de woning uitbreidt: voor nieuwe kamers moeten nieuwe leidingen worden aangelegd. Vooruitzien op eventuele uitbreidingen van de woonst is de boodschap.
 • Bij (weliswaar zelden voorkomende) lekken, moet de vloer worden opgebroken (al geldt dat natuurlijk ook voor de leidingen naar radiatoren en, algemeen gesproken, voor alle ondergrondse leidingen). De enige lekkages die wij al moeten herstellen hebben als oorzaak onvoorzichtigheid bij het boren in de vloer.
 • Bij grote glasoppervlakken of parketvloeren kan een hulpverwarming in de vorm van convectors of radiatoren nodig blijken.

Partners