Condensatieketels

Condensatieketels bieden voorlopig nog de meest interessante oplossing voor de verwarming van onze woningen, zeker bij renovatie. Stelt zich dan nog de vraag van het soort brandstof, het type brander, het vermogen, het merk,…

De technologie van de gas- en stookolieketels evolueert permanent. De huidige toestellen zijn performanter, en dus zuiniger en minder vervuilend. Naast de condensatietechniek heeft de evolutie vooral betrekking op een correcte afstelling en regeling van de installaties, de kwaliteit van de branders 

Een keuze maken

Het eerste criterium ligt voor de hand. Ben je niet aangesloten op het gasnetwerk, dan heb je weinig andere keuze dan stookolieof een warmtepomp. Heb je wel beide mogelijkheden, dan kun je je beslissing laten afhangen van volgende criteria:

Vermogen
Het vermogen van de ketel zal bepaald worden door ons na een analyse van de verwarmingsinstallatie en het huidige verbruik. Het heeft immers geen enkele zin om een te krachtig model te kiezen dat niet optimaal zal kunnen werken. Belangrijker dan de ketel is de keuze van de brander. Wil je profiteren van een hoog rendement, dan kies je best voor een modulerende gasbrander of een brander met twee vermogens (tweetrapsbrander - stookolie). De juiste keuze van het ketelvermogen zorgt voor kleinere stilstandsverliezen en een beter jaarrendement. Ook zal het toestel minder vaak de brander moeten opstarten wat dan weer leidt tot minder slijtage van de elektronische onderdelen en ventilator.

Regeling
Je keuze zal pas doeltreffend zijn met een efficiënte regeling van de watertemperatuur van het verwarmingscircuit modulerende ruimtevoeler, thermostaat, thermostatische kranen,… en een correcte afstelling van de radiatoren.

Partners