System D

Mechanische aanvoer - Mechanische afvoer, met warmterecuperatie.

Via een elektrisch aangedreven ventilator wordt verse buitenlucht aangevoerd in de droge ruimtes, de doorstroming gebeurt zoals voor de andere systemen, door gebruik te maken van spleten onder deuren, of roosters in binnenmuren of binnendeuren. De afvoer van de vervuilde lucht in de natte ruimtes gebeurt opnieuw door een ventilator. De gecontroleerde aan- en afvoer laat toe beide perfect op elkaar af te stemmen en op die manier eventuele problemen met over- of onderdruk in de binnenruimte te vermijden. De mechanische aan- en afvoer beperken verder de weersafhankelijkheid van het binnenklimaat.

Systeem D beschikt tussen de twee ventilatoren over een wisselaar die de warmte recupereerd uit de warme en vochtige af te voeren lucht. En de opgenomen warmte  afgeeft aan de koude buitenlucht, die aangevoerd word naar de woning. Het basisidee is dat de afgevoerde binnenlucht op een temperatuur is die meestal dichter bij de gewenste binnentemperatuur ligt dan de inkomende buitenlucht. Door het voorzien van een warmte-uitwisseling, zonder de luchtstromen te mengen, kan de buitenlucht in de zomer voorgekoeld en in de winter voorverwarmd worden zonder comfortverlies en met energiewinst. Daartoe moeten alle stromen ergens gecentraliseerd worden en is er dus een centrale aanvoer en een centrale afvoer. Het systeem geeft naast de voordelen van systeem D bijkomend een energiebesparing, maar vereist wel een meer doordachte studie vooraf wegens het leidingnetwerk voor de aan- en afvoer van de lucht.
Bij de meeste systemen is er een by-pass voorzien in het toestel of in optie te plaatsen, die bij een te warme binnentemperatuur de wisselaar afsluit en de dan inkomende koelere verse lucht rechtstreeks naar de invoermonden leidt. Hierdoor kan de binnentemperatuur beter gecontroleerd worden.