System C+

Natuurlijke aanvoer - Mechanische afvoer

De aanvoer gebeurt zoals in systeem A, namelijk met toevoerroosters in de bouwschil. Ook de doorvoer van de droge ruimtes naar de kamers waar de lucht zal worden afgevoerd, gebeurt via spleten onder de binnendeuren of roosteropeningen in binnenmuren of -deuren. De afvoer zelf gebeurt via leidingen die de vervuilde lucht op geforceerde wijze naar buiten voeren. Het systeem kan een goede binnenlucht-kwaliteit garanderen in zowat alle weersomstandig-heden. Bovendien is er een beperkt leidingnetwerk dat enkel de afvoerleidingen bevat. Toch dient aandacht besteed te worden aan het mogelijks gevaar van onderdruk in ruimtes met verbrandingstoestellen.

Daarnaast wordt er op de markt ook gewag gemaakt van het ventilatiesysteem C+. Dat is gelijkaardig aan het systeem C, maar uitgerust met een intelligente sturing voor het afgevoerde luchtdebiet. Dat kan met behulp van een bewegingssensor – komt er iemand de ruimte binnen waar de luchtafvoer gebeurt, wordt het ventilatiedebiet automatisch verhoogd –, of een sensor op de toevoerroosters die de momentane CO2-concentratie meet. Is die concentratie te hoog, dan wordt het toevoerdebiet automatisch verhoogd.

Partners